TERAZ POLSKA

performance partyzancki, 2016, Galeria MONA inner spaces, Poznań
"Warto wspomnieć jeszcze, że w przestrzeni MONY w pewnym momencie pojawia się obcy element - Kamil Wnuk, który nie bierze udziału w wystawie. Przybywa, żeby odnieść się do niej za pomocą własnego performance'u. Wyciąga spod marynarki butlę z czerwoną farbą i w różnych miejscach wypisuje w sąsiedztwie prac wielkie czerwone hasło "Teraz Polska". Ta akcja może być różnie interpretowana. Z jednej strony Kamil oznacza prezentowaną tu sztukę jako reprezentatywną dla naszego kraju - wystawia jej nieco ironiczny znak jakości, z drugiej staje się pasożytem biorącym udział w cudzej wystawie. Kiedy napis pojawia się w pobliżu wspomnianej już pracy Marszewskiego, nabiera wydźwięku wręcz nacjonalistycznego i - chyba w ten sposób odebrany przez jednego z widzów - szybko zostaje zamazany". Bogusz Bogatko
Foto. Piotr MachaDOZNANIA RZECZYWISTOŚCI I PRAKTYKI

Interwencja, 2015

Pendrive z "dziełem sztuki" skradziony z wystawy. "Czyn godny potępienia"
Więcej na stronie TVN 24 - Poznań
Listy zostały napisane przez społeczność, krytyków i artystów - uczestników Festiwalu Performance "Koło Czasu", IX edycja

Uczulanie na kolor buntu

Wystawa: Strategie Buntu
Kurator: Piotr Bernatowicz
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

"Uczulanie na kolor buntu", performance partyzancki, 2015

                                    Antyplakat plakatu "Strategie buntu"

                             Zdjęcia: Galeria Miejsca Arsenał w Poznaniu

25 konserw na 25. lecie Katedry Fotografii UAP

"Kamil Wnuk inteligentnie i prześmiewczo przekracza instytucjonalne ramy funkcjonowania sztuki współczesnej." Adam Mazur

Partyzancki performance "25 konserw" - "uzmysławia widzącemu jak bardzo ograniczony jest swoimi zmysłami, a przede wszystkim pozornie wszechwładnym wzrokiem. Paradoksalnie, zawężanie pola widzenia i kurczowe trzymanie się obrazu określają znakomitą część współczesnej produkcji artystycznej" * Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

* Adam Mazur, Wystawa KATEDRA, CK Zamek w Poznaniu


Katedra - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut.
Konserwa - osoba lub grupa ludzi o konserwatywnych poglądach.

Kudłata interwencja performatywna

"Perełką" wystawy jest chyba jednak "Kudłata interwencja performatywna" Kamila Wnuka. Za tym poważnie brzmiącym tytułem kryje się niepozorna kupka jasnych włosów rozsypana na podłodze. W trakcie zwiedzania warto patrzeć pod nogi, bo pojedyncze kępki w tym samym kolorze rozrzucone w różnych miejscach sali wystawowej to wcale nie przypadek, tylko elementy tej samej instalacji. Proces powstawania "Kudłatej interwencji" był dość prosty - artysta w trakcie wernisażu otwierającego "O włos!" przechadzał się między gośćmi, oferując im nożyczki i swoje włosy do obcięcia i stając się w ten sposób ich ofiarą (jak Samson czy kobiety, którym przez stulecia za karę golono głowy). Przed stworzeniem "właściwego" dzieła Wnuk pokusił się też o ciekawą akcję-komentarz, którą chciał wyrazić swój bunt przeciwko tradycyjnie rozumianej męskości. Za jej symbol uznał własną brodę, którą na oczach zebranych gości w galerii obciął... i zjadł.cyt. za: Joanna Mierzwa, Wystawa, że włos się jeży... Gazeta Wyborcza - Poznań, z dnia 30.01.2015

Polisz Art Tomorrow

Polisz Art Tomorrow to projekt badawczy, którego celem jest stawienie pytań o tożsamość sztuki polskiej w zakresie lokalnym oraz próba jej aktualnego zdefiniowania. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, aby obiektywnie oraz z pełną wiedzę na temat potencjału twórczego artystów debiutujących po 2000 roku zaprosić do projektu. Tezą rozważań Bourriauda oznacza wartościowanie dzieł na podstawie reprezentowanych, wytwarzanych, lub prowokowanych przez nie międzyludzkich relacji. Sztuka relacyjna to praktyki, które biorą za swój teoretyczny i praktyczny punkt wyjścia nie indywidualną, niezależną i prywatną przestrzeń, ale sferę relacji międzyludzkich i ich społecznego kontekstu. Dlatego postał projekt badawczy Polisz Art Tomorrow.

Galeria Kamila Wnuka stwarza artystom możliwość zaprezentowania się na 4. Mediations Biennale Poznań 2014, a także jest dialogiem do projektu "Polish Art Tomorrow" formalnie realizowany przez Stowarzyszenie VIA ACTIVA z siedzibą w Poznaniu. 
Więcej na stronie: poliszarttomorrow.blogspot.com

Uczulanie na kolor fotograficzny - 8. Biennale Fotografii

Moja akcja w Galerii Miejskiej Arsenał na wystawie PIROEROTOMACHIA w ramach 8. Biennale Fotografii w Poznaniu miała na celu zwrócenie uwagi na:

1. zielony jako oficjalny kolor 8. Biennale Fotografii - kojarzy się przede wszystkim z życiem, harmonią, naturą i bliskim kontaktem z nią. Stanowi to kolor uzdrowienia, nadziei i wolności. Osoby, które lubią ubierać się na zielono są optymistyczni i nastawieni na słuchanie innych. Cieszą się, gdy mogą pomóc innym i zauważają rzeczy, na które inni nie zwracają uwagi. A z drugiej strony zieleń kojarzy się ze słowem "jesteś zielony" miłośniku fotografii.

foto - Jacek Staniszewski

2. temat 8. Biennale Fotografii "Pasja fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach". Wprowadzam pierwotne znaczenie słowa: "Pasja" łac. passio cierpienie, męka - miłośnika i miłośniczki..
3. opis wystawy kuratora Krzysztofa Gutfrańskiego - "wystawa proponuje podróż w świat łatwopalnej materialności. Wychodząc od historii fotobłysku i sztucznego doświetlania planów zdjęciowych, koncentruje się na wybuchowych momentach fotografii - eksplozji, przerwaniu zarówno w materialnej, jak i politycznej oraz emocjonalnej warstwie obrazowego przedstawienia. Na wystawie zaprezentowane zostaną artefakty z różnych dziedzin - pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki, policyjnym dowodem a naukowym obiektem. Ta synkretyczna kombinacja, wynikająca poniekąd z otaczającego nas zalewu informacji, będzie wielogłosowym komentarzem wobec zagadnienia eksperymentu - przewodniego wątku tegorocznej edycji Biennale".

 foto - boldmagazine.pl

4. markę nazwiska w sztuce współczesnej... Ciągle rozmawiamy o fotografach polskich, światowych i przypisujemy do danego nazwiska obraz fotograficzny.
5. fotografię, która wprowadziła obszerne opisy pod pracami, by dla miłośników wyjaśniać dosłownie każdą rzecz. To odbiorca jest kretynem?! 
6. Podpisy (zaproponowałem Izabeli Chamczych), które stały się opresyjne wobec prac fotograficznych, przestrzeni wystawy, Galerii Miejskiej Arsenał, a także kuratorowi wystawy. Podpisywanie się pod pracami spowodowało, że staliśmy się autorami prac, a z drugiej strony niestandardowym znacznikiem (*), opisem fotografii. Imię i nazwisko to dwa bardzo ważne dla każdego z nas słowa.

 foto - boldmagazine.pl

7. walkę o przetrwanie Galerii Miejskiej Arsenał, wobec walki o niezależność artysty. Pozwoliłem sobie na udział w "11. Walce o niezależność" Izabeli Chamczyk w projekcje "Wojna dwunastomiesięczna", by manifestować marginalizowanie i separowanie sztuki od innych zjawisk twórczych.
8. przypomnienie performance Włodzimierza Borowskiego "Uczulanie na kolor", VIII Pokaz Synkretyczny, galeria odNOWA, Poznań, 1968.  
"Włodzimierz Borowski w najlepszym witkiewiczowskim czy duchampowskim sensie nie chcąc konstruować - budował, niszcząc - badał, kpiąc - walczył, ironizując - przywracał porządek".
Więcej: Włodzimierz Borowski - ironia jako metoda i forma